Interferenţe lexicale și onomastice în limbajul migrației

5005
Autor:
Ioana Carmen Jieanu
Categorie:
Limbi străine și dicționare
Nr. pagini:
130
Format:
17x24 cm
Tip copertă:
broșată
An aparitie:
2015
ISBN:
978-973-36-0652-9
25,00 RON
In stoc furnizor
+

Transport Gratuit
peste 400 de lei

Cumperi cărți
cu drept de retur 14 zile

Plata online
cu cardul

Cartea Interferenţe lexicale și onomastice în limbajul migrației relevă importanţa pe care o are studierea fenomenului de contact lingvistic, în cazul comunităţilor de români din Spania și din Italia, pornind de la caracteristicile limbilor implicate în acest proces: limba română şi limba spaniolă / limba italiană. Scopul studiului privitor la interferenţele lingvistice româno-spaniole și româno-italiene, în condiţiile migraţiei româneşti, are în vedere identificarea consecinţelor lingvistice pe care le are migraţia masivă a românilor în Spania din motive economice. În vederea cercetării acestor aspecte s-a propus o analiză a contactului celor trei coduri lingvistice şi a cadrului care face ca acest contact să fie de tip special. S-au urmarit următoarele obiective: analiza atitudinii lingvistice a imigrantului român şi verificarea, pe baza materialului cules, a existenţei rumañolului și a rotalienei. Încadrată tematicii contactelor dintre limbi, lucrarea beneficiază de un suport bibliografic bogat, privitor mai ales la problema interferenţelor lingvistice. Plecând de la observaţiile iniţiale, se urmăresc şi alte obiective principale: analizarea interferenţelor care apar în comunicare, în cazul numelor proprii ale românilor care au emigrat în Spania / Italia; clasificarea numelor proprii ale nou-născuţilor din cadrul familiilor de români stabilite în aceaste țări;Lucrarea de faţă poate fi un amplu punct de plecare pentru mai multe studii, privind două aspecte esenţiale: problema imigraţiei românilor în țările dezvoltate şi influenţa spaniolei și a italienei asupra limbii române vorbite.

                                                                                                                                                 *


Le livre Interférences lexicales et onomastiques dans la langue de la migration révèle l'importance d'étudier le phénomène du contact linguistique, dans le cas des communautés roumaines en Espagne et en Italie, à partir des caractéristiques des langues impliquées dans ce processus: le roumain et l'espagnol / italien. Le but de l'étude sur les interférences linguistiques roumain-espagnol et roumain-italien, dans les conditions de la migration roumaine, vise à identifier les conséquences linguistiques de la migration massive des Roumains en Espagne pour des raisons économiques. Afin de rechercher ces aspects, une analyse du contact des trois codes linguistiques et du cadre qui fait de ce contact un type particulier a été proposée. Les objectifs suivants ont été poursuivis: l'analyse de l'attitude linguistique de l'immigrant roumain et la vérification, sur la base du matériel collecté, de l'existence du roumain et du rotalien. Encadré par le thème des contacts entre langues, l'article bénéficie d'un riche support bibliographique, notamment en ce qui concerne le problème des interférences linguistiques. A partir des observations initiales, d'autres objectifs principaux sont poursuivis: l'analyse des interférences qui apparaissent dans la communication, dans le cas des noms propres des Roumains qui ont émigré en Espagne / Italie; classification des noms propres des nouveau-nés au sein des familles roumaines établies dans ces pays;

Cet ouvrage peut être un large point de départ pour plusieurs études, sur deux aspects essentiels: la question de l'immigration roumaine dans les pays développés et l'influence de l'espagnol et de l'italien sur la langue roumaine parlée.


Interferenţe lexicale și onomastice în limbajul migrației