Filtrează

Filtrează Filtrează

Istorie și studii culturale

In curand  va ieși de sub tipar, în colecția Restituiri,  volumul intitulat: “Valeriu Branişte. Corespondenţă. 1919- 1926)”. 

Vol. V., autori istoricii dr. Gheorghe IANCU,  dr. Stelian MÂNDRUŢ 

Restituţia epistolară se bazeză pe un bogat fond documentar, depistat la Bucureşti (Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională), Braşov (Colecţia personală Valeria Căliman) şi Cluj-Napoca (Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale ). 

Realizatorii prezentei ediţii au selectat cele mai interesante scrisori primite de către omul politic şi .soţul/tatăl, dr. Valeriu Branişte, în intervalul marcat de activitatea desfăşurată la Sibiu, în Consiliul Dirigent, la Bucureşti, în calitate de reprezentat parlamentar al Banatului şi, în ultimii ani de viaţă, acasă”, în urbea Lugojului şi în zona aferentă. Mesajele schimbate, acum şi astfel, includ importante referiri la situaţia poilitică, economică, socială şi culturală a arealului cuprins între Mureş şi Dunăre în prima jumătate a deceniului trei interbelic. Survenind în siajul precedentelor volume (I-IV), considerăm că lucrarea are o deosebită adresabilitate, într-un dublu palier,extins naţional şi circumscris local, preocupând, în deopotrivă măsură, atât cadrele didactice (pre- şi universitare) şi studenţii, cât şi publicul interesat de traiectul devenirii unor personalităţi de anvergură, în istoria noastră contemporană. 


În curs de aparitie, în colecția Restituiri,  lucrarea istoricului Costin Feneșan, TIMIȘOARA 1716 - JURNAL DE ASEDIU.

Premers de un studiu istoric, în volum vor fi reunite mai multe izvoare referitoare la asedierea și cucerirea Timișoarei în anul 1716 de către trupele habsburgice comandate de principele Eugeniu de Savoia:
        1.  Jurnalul oficial al asediului în limba germană (cu traducerea în limba română) publicat în oficiosul „Wienerisches Diarium”

        2. Jurnalul asediului redactat în limba italiană (cu traducerea în limba română) de către general conte Luigi Ferdinando Marsili, participant la eveniment.
        3. Jurnalul unei delegații transilvănene prezente la Timișoara în timpul asediului (text german+traducere în limba română).
        4.  Diferite scrisori redactate de Eugeniu de Savoia în timpul asediului (în limba germană+traducere în limba română)
În mod firesc. izvoarele vor fi însoțite de note explicative și de note biografice referitoare la diferite persoane militare angrenate în eveniment.
Estimativ, volumul va cuprinde circa 250 de pagini și  va aparea in trim. 1V. 2021.


Ultimile aparitii – Domeniu istorie si Studii culturale

Colecții: colectia Restituiri

colecția Deschideri

colecția Enciclopedia Istorică

 • Manualul de istorie- între deziderat și realitate, Camil Petrescu, coordonator, 2019
 • 30 DE ANI DE LIBERTATE. Cronica unei revoluții sângeroase, Adrian KALI , 2019
 • Centenarul Marii Uniri de la 1918 -Banatul montan şi Voivodina, Vasile Mircea Zaberca, 2018
 • Comunitatea de Avere din Caransebeş şi evidenţa jertfelor bănăţene din Marele Război”, Laurenţiu Ovidiu Roşu, 2018
 • Situația social-economică a orașului Timișoara 1918-1940, Camil Petrescu, 1918
 • Timișoara- Remember 1989, Adrian Kali, 2018
 • Istorii orale ale romilor neoprotestanţi din România, Sînziana Preda, 2017
 • Instaurarea regimului communist în Banat în perioada 23 august 1944 - 30 decembrie 1947, Viorel Bălțoi, 2015
 • Studii culturale
 • Modele culturale bănățene- Ileana Simona Dabu, 2018
 • Antropologie socială- Delia Ioana Nadolu, 2017
 • L'émigration roumaine en Europe de 1990 à 2007, 2017
 • Education, Culture and Identity Diagnosis of Societal and Personal Changes in Post-Communist Romania, Editor Dana Gavreliuc, 2016
 • Cultural Heritage and Identity Dynamics in the Turkish-Tatar Community from Dobruja, Romania, coordonator, Sînziana Preda, 2015