Cărți speciale și colecții

Cărți consacrate unor evenimente:

Adevărul Brâncuși, Dumitru Daba
– 2007– Anul Constantin Brâncuși

Johannes Lutsch – Jurnal de captivitate la Istanbul (1658 – 1661), Cristina Feneșan, Costin Feneșan
–2007– Sibiu, capitală culturală europeană

Traian Vuia, realizatorul zborului mecanic, George Lipovan
–2006 – Anul Traian Vuia

Curs de filosofie ținut la Academia Mihăileană, Eftimie Murgu
–2005 – 200 de ani de la nașterea lui Eftimie Murgu

Take Ionescu, D. Iancovici (traducere)
–2004 – 85 de ani de la apariția cărții în limba franceză

Colecții: 

INIȚIERI: Vrăjitoria, Hermetismul, Rosicrucienii, Maniheismul etc.

VIAȚA NATURALĂ: Zen Macrobiotic, Hipocrat avea dreptate, Introducere în macrobiotică etc.

STIL ȘI LIMBĂ: Romanitate și istorie, Contribuții lingvistice etc.

ENCICLOPEDIA MEDICALĂ: Chirurgie de urgență, Homeopatie etc.

ENCICLOPEDIA TEHNICĂ: Programarea orientată pe obiecte, Comunicații optice etc.

ENCICLOPEDIA AGRICOLĂ: Cultura și protecția cerealelor și leguminoaselor, Cultura plantelor de câmp etc.

ENCICLOPEDIA ZOOTEHNICĂ: Creșterea albinelor, Crapul etc.

DESCHIDERI: L'émigration roumaine en Europe de 1990 à 2007, La valeur sociale des informations personnologiques etc.

COLECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ: Politici sociale și asistență socială, Asistența socială a șomerilor etc. 

Cărți dedicate Banatului:

Cronica Banatului, Nicolae Stoica de Hațeg

Banatul de la origini până acum (1774), J. Jakob Ehrler

Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei, Francesco Griselini

Cultura Otomană a vilayetului Timișoara (1552 – 1716), Cristina Feneșan

Un model de interculturalitate activă: Banatul românesc, Ștefan Buzărnescu

Nouă ani în Banat, Johann J. Steube

Unitatea poporului român, contribuții bănățene, I. D. Suciu

Cultură și umanism în Banat (sec. XVII), Doru Radosav

Administrație și fiscalitate în Banatul imperial, Costin Feneșan

Diplome de înnobilare și blazon în Banat, Costin Feneșan

Dacia sud-vestică în sec. III-IV (vol. I, II) Doina Benea

Banatul în secolele IV-XII, Adrian Bejan

Românii din Banatul iugoslav, Gligor Popi

Mișcarea națională din Banat și marea unire, Radu Păiușan