Cărți speciale și colecții

Cărți consacrate unor evenimente:

Adevărul Brâncuși, Dumitru Daba
– 2007– Anul Constantin Brâncuși

Johannes Lutsch – Jurnal de captivitate la Istanbul (1658 – 1661), Cristina Feneșan, Costin Feneșan
–2007– Sibiu, capitală culturală europeană

Traian Vuia, realizatorul zborului mecanic, George Lipovan
–2006 – Anul Traian Vuia

Curs de filosofie ținut la Academia Mihăileană, Eftimie Murgu
–2005 – 200 de ani de la nașterea lui Eftimie Murgu

Take Ionescu, D. Iancovici (traducere)
–2004 – 85 de ani de la apariția cărții în limba franceză

Colecții: 

Coodonatori colectii ( aceștia,  având de regulă, si rol de referenți) :

Colectia- Stil și limbă, criticul Lucian Alexiu, licenţiat al Facultăţii de Filologie, secţia română-franceză, Universitatea din Timişoara,  Din 1990 este membru în Comitetul de conducere al Filialei din Timişoara a Uniunii Scriitorilor; din 1992, membru în Consiliul Naţional al Uniunii Scriitorilor din România; membru în Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România (2001-2005). Colaborări la periodice: „Orizont”, „Tribuna”, „Familia”, „Vatra”, „România literară, „Luceafărul”, „Contemporanul”, „Arca”, „Amfiteatru”, „Observator cultural”, „Banat, „Ramuri”, „Viaţa Românească”, „Poesis”, „Signum” (Dresda), „Gradina” (Niş), „Limba română” (Chişinău), „Banat”, „Reflex”, „Zlatna greda” (Novi Sad), „Lumina” (Pancevo). LUCIAN ALEXIU, PRINTRE LAUREATII UNUI PREMIU INTERNATIONAL DE POEZIE - HANOI,  2019

Colectia: Enciclopedia lingvistică –prof. univ. dr. Mariana Cernicova, Facultatea  de Ştiinţe ale Comunicării,  Universitatea Politehnica din Timisoara,

Colectia Media- prof. univ. dr. Claudiu Coman, / Decan, Departamentul de Științe sociale și ale comunicării, Facultatea de Sociologie și comunicare, - Universitatea Transilvania Brasov,

Colectia Asistența socială –prof. univ. dr. Cosmin Goian, Universitatea de Vest Timisoara,

Prof. univ. dr. Cosmin Goian este cadru didactic din anul 1999 în cadrul Departamentului de Asistență Socialăal Facultății de Sociologie și Psihologie de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). Din noiembrie 2011 este Director al Departamentului de Asistenţă Socială și din iulie 2013 este Director al programului de masterat Management și Supervizare în Bunăstarea Copiluluiși a Familiei. A studiat asistența socială la UVT și în anul 2007 a obținut titlul de Doctor în Filosofie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, cu tema “Comunicarea interpersonal în asistență socială” sub coordonarea Prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu. În Decembrie 2014 a obținut calitatea de conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Colectia Restituiri- Lect. dr. Camil Petrescu, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie,  Departamentul de Studii Românești, - Universitatea de Vest Timisoara, 

Colectia- Relatii publice si comunicare- Prof. univ. dr. Ionel Narița, Director al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara,

 Colectia-      Bios     - Redactor Mihaela Iovanescu, Editura de Vest

Colectia  -Deschideri- Ana Iovanescu

Colectia/ Enciclopedia stiintifică-  coordonatori-Dan Surianu- prof. univ. dr. Universitatea Politehnica din Timisoara, referent ştiinţific în cadrul a 10 comisii de doctorat la universităţi tehnice din România. - referent ştiinţific al publicaţiei interneţionale ELSEVIER, din ianuarie 2015. - Premiul Societăţii Inventatorilor din România pentru „Dispozitiv economic de iluminat stradal”, All Invent, Timişoara, 2008; - Diplomă de Excelenţă a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR, la concursul „Cartea Tehnică 2009”, Timişoara; - The Prize of the Best Paper of The 9th WSEAS / IASME International Conference on Electric Power Systems, Genova, Italia, 2009;   Dan Ghinea – colaborator- Editura Observatorul – Toronto- Canada, autorul Enciclopediei Geografice a României, publicata in 4 editii.

Colectia Enciclopedia sociologică- prof. Univ dr. Stefan Buzarnescu,  – profesor universitar, Facultatea de Sociologie şi Psihologie,  Universitatea de Vest Timisoara, 

Colectia- Enciclopedia medicală: prof. univ dr. Victor Dumitrascu, Prorector pentru Probleme Social-Administrative, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara                 

Colectia Satyricon- prof. univ. dr. Stefan Buzarnescu,

 

Câteva exemplificări:

INIȚIERI: Vrăjitoria, Hermetismul, Rosicrucienii, Maniheismul etc.

VIAȚA NATURALĂ: Zen Macrobiotic, Hipocrat avea dreptate, Introducere în macrobiotică etc.

STIL ȘI LIMBĂ: Romanitate și istorie, Contribuții lingvistice etc.

ENCICLOPEDIA MEDICALĂ: Chirurgie de urgență, Homeopatie etc.

ENCICLOPEDIA TEHNICĂ: Programarea orientată pe obiecte, Comunicații optice etc.

ENCICLOPEDIA AGRICOLĂ: Cultura și protecția cerealelor și leguminoaselor, Cultura plantelor de câmp etc.

ENCICLOPEDIA ZOOTEHNICĂ: Creșterea albinelor, Crapul etc.

DESCHIDERI: L'émigration roumaine en Europe de 1990 à 2007, La valeur sociale des informations personnologiques etc.

COLECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ: Politici sociale și asistență socială, Asistența socială a șomerilor etc. 


COLLECTIONS

 Coodonnateurs de collection (ils ont généralement le rôle de références):

Collection - Style et langue, coordonnateur – le critique Lucian Alexiu, diplômé de la Faculté de philologie, section roumain-française, Université de Timişoara, depuis 1990, il est membre du comité de direction de la branche Timişoara de l'Union des écrivains; depuis 1992, membre du Conseil national de l'Union des écrivains roumains; membre du comité directeur de l'Union des écrivains roumains (2001-2005). Collaborations avec des périodiques: "Orizont", "Tribuna", "Familia", "Vatra", "Romania literară," Luceafărul "," Contemporanul "," Arca "," Amfiteatru "," Observator cultural "," Banat, "Ramuri »,« Vie roumaine »,« Poésie »,« Signum »(Dresde),« Jardin »(Niş),« Langue roumaine »(Chisinau),« Banat »,« Réflexe »,« Zlatna Greda »(Novi Sad), "Light" (Pancevo). LUCIAN ALEXIU, PARMI LES PRIX D'UN PRIX INTERNATIONAL DE POÉSIE - HANOI, 2019

Collection: Encyclopédie linguistique -Conf. univ. dr Mariana Cernicova, Faculté des sciences de la communication, Université Polytechnique de Timisoara,

Collection - Media - Prof univ. dr Claudiu Coman, / Doyen, Département des sciences sociales et de la communication, Faculté de sociologie et de la communication, - Université Transilvania Brasov,

Collection: Assistance sociale - Prof. univ. Dr Cosmin Goian, Université de l'Ouest de Timisoara,

Depuis novembre 2011, il est Directeur du Département d'Assistance sociale et depuis juillet 2013, il est directeur du programme de Maîtrise en Protection de l'enfance et Surveillance de la famille. Il a étudié l'assistance sociale à l'UVT et en 2007 il a obtenu le titre de docteur en philosophie à l'Université Alexandru Ioan Cuza de Iaşi, avec le thème «Communication interpersonnelle dans l'assistance sociale» sous la coordination du Prof. univ. Dr Laurenţiu Şoitu.

Collection Restitution -  Coordonnateur dr. Camil Petrescu, Faculté des lettres, histoire et théologie, Département d'Études roumaines, - Université de l'Ouest de Timisoara,

Collection- Relations publiques et communication -  Coordonnateur Prof. univ. Dr. Ionel Narița, Directeur du Département de Philosophie et Sciences de la Communication de l'Université Ouest de Timişoara,

Collection -   Bios- Coordonnateur - Mihaela Iovanescu, rédacteur en  chef de  la Maison dʼédition de  lʼOuest

Collection -Ouverture-  éditeur, Ana Iovanescu

Collection - Encyclopédie scientifique - coordonnateur-Dan Surianu- prof Univ. PhD, Université Polytechnique de Timisoara, référent scientifique dans 10 commissions doctorales dans les Universités techniques de Roumanie. - référent scientifique de la publication internationale ELSEVIER, depuis janvier 2015. - Prix de la Société roumaine des inventeurs pour «Dispositif d'éclairage public économique», All Invent, Timişoara, 2008; - Diplôme d'Excellence de l'Association Générale des Ingénieurs de Roumanie - AGIR, au concours «Technical Book 2009», Timişoara; - Le prix du meilleur article de la 9e Conférence internationale WSEAS / IASME sur les systèmes d'énergie électrique, Gênes, Italie, 2009; Dan Ghinea - collaborateur - Observatorul Publishing House - Toronto-Canada, auteur de l'Encyclopédie Géographique de Roumanie, publiée en 4 éditions.

Collection Encyclopédie sociologique - Prof. univ Dr. Stefan Buzarnescu, - professeur d'université, Faculté de sociologie et psychologie, Université de l'Ouest de Timisoara,

Collection - Encyclopédie médicale: Prof. univ.dr. Victor Dumitrascu, Vice-recteur pour les problèmes socio-administratifs, Université de médecine et de pharmacie "Victor Babeş" de Timişoara

Collection Satyricon - Professeur Univ. Dr Stefan Buzarnescu,

Cărți dedicate Banatului:

Cronica Banatului, Nicolae Stoica de Hațeg

Banatul de la origini până acum (1774), J. Jakob Ehrler

Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei, Francesco Griselini

Cultura Otomană a vilayetului Timișoara (1552 – 1716), Cristina Feneșan

Un model de interculturalitate activă: Banatul românesc, Ștefan Buzărnescu

Nouă ani în Banat, Johann J. Steube

Unitatea poporului român, contribuții bănățene, I. D. Suciu

Cultură și umanism în Banat (sec. XVII), Doru Radosav

Administrație și fiscalitate în Banatul imperial, Costin Feneșan

Diplome de înnobilare și blazon în Banat, Costin Feneșan

Dacia sud-vestică în sec. III-IV (vol. I, II) Doina Benea

Banatul în secolele IV-XII, Adrian Bejan

Românii din Banatul iugoslav, Gligor Popi

Mișcarea națională din Banat și marea unire, Radu Păiușan