Cărți speciale și colecții

Vă sugerăm câteva cărți care, sperăm, se integrează, pe deplin, în această categorie, ca lucrări speciale.
Home/Cărți speciale și colecții/ GABRIEL KELEMEN, „The Universal Hermetic Harmony Principle KLMN CODEX 2023”

Editura de Vest din Timisoara, va propune ca noutate,  lucrarea în  limba engleză, 

„The Universal Hermetic Harmony Principle KLMN CODEX 2023”,  autor, artistul plastic  Gabriel Kelemen, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici Timișoara,  conferențiar universitar la Facultatea de Arte, Universitatea de Vest,  Timisoara, Specializarea  ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI.

        


         


                                                   

                                                                                                   

         Acest album  în  limba engleză, „The Universal Hermetic Harmony Principle KLMN CODEX 2023”,  varianta lucrării  Armonia hermeneutică a cosmosului (2020),  are 672 pagini și este  rezultatul - încununarea muncii autorului de circa 30 de ani (prin documentare asiduă,  cercetări, experimente etc.).

          Apariție  cu o grafică de exceptie - despre originea formei, despre geneza spiritualității, hermeneutica genezei,  planșele lui Gabriel Kelemen sunt o formă de cunoaștere, pornită dintr-o sete de ințelegere a lucrurilor, de pătrundere în „cotloanele”  științelor ce duc spre cele mai susprinzătoare conexiuni și au câteva elemente definitorii: cel estetic, cel științific și cel spiritual.  Prin combinarea acestora,  Gabriel Kelemen ne captează  pas cu pas, pentru a pătrunde   într-un univers   de o mare complexitate, profunzime, cum este acesta al genezei, al nașterii luminii, al culorilor, al întunericului,  al celulei, al viului sau al neviului, al formelor  geometrice succesive Sferă-Lumină-Cilindru și Rază-Con-Imagine, prin recurgerea la analogii de la  micro la macrodimensional.

         Așadar, Gabriel Kelemen a reușit cu maiestrie să-și articuleze  un discurs plastic propriu, original,  considerând și simțind că  între artă,  știință și spiritualitate nu există bariere, că actul creator se produce ca un flux, de regulă, după arderea acelor etape, antemenționate.

        Totodată,  el ne arată  că liantul formelor sale de expresie este ARMONIA, ce poate fi regăsită tocmai prin îmbinarea trăsăturilor definitorii ale acestora precum cunoașterea, creativitatea, harul etc.  Gabriel Kelemen este un pasionat cercetător, unic in felul său, care crează frumosul, arta prin cercetare, știință, experiment  pe care le transferă către receptor. Lucrarea artistică provoacă cunoaştere şi participare afectivă într-un schimb de mesaje. Artistul, prin intermediul unei opere de artă, îşi împărtăşeşte o experienţă concretă, iar receptorul este cel care o reface în urma contemplării lucrării artistice. Comunicarea, prin intermediul operei de artă, se realizează atunci când trăirile artistului şi ale receptorului de artă intră în rezonanţă şi receptorul percepe mesajul artistic și găsește ARMONIA.  Este un crez al lui Gabriel Kelemen,  după cum  MĂRTURISEȘTE :   

        „cunoaşterea doar prin aportul raţiune-intuiţie este astfel  insuficientă, cheia pătrunderii o constituie fără doar şi poate tripla concordanţă dintre raţiune-intuiţie - iubire, toate aflate sub auspiciile legilor armoniei morale, spirituale, decurse din însuşirea şi aplicarea decalogului. Jocul transformărilor la nivelul lumii nevii se reduce, în final, la transformarea reciprocă dintre parte şi întreg manifestate dinamic prin fuziune-fisiune urmărite pe larg în prima parte a lucrării, dualitatea principiului sferă-spirală rămânând oarecum constantă pe parcursul întregului palier dimensional de la macrocosmos până în nanodimensionalitatea ambiguităţilor cuantice ale microcosmosului”.

                                                                                                                                                           


                                                                                                        ** GABRIEL KELEMEN -  ARMONIA HERMETICĂ A COSMOSULUI   


”Lucrare de sinteză ce coroborează imagini desenate, în număr de 511, elaborate pe parcursul a 12 ani. Structurată de-a lungul a cinci părți distincte, având un caracter universal, ilustrând de la simplu la complex metamorfozele indisolubile ce au ca și fundament arhetipal unitatea comuniunii morfodinamice dintre sferă și spirală, dintre sferă și vortex, văzute ca și  principiu generativ prim din care emerge ierarhic și progresiv întregul polimorfism natural/artificial regăsit pe scara dimensională de la macro la mezo și microcosmos.

           I. Prima parte are un caracter predominant cosmogonic bazat în principiu pe Geneză.

        II. Partea a doua se referă la cosmos urmărind manifestarea  principiul sferă-vortex de la mare la mic de la cele mai simple forme de viață la om.

     III. Partea  a treia arată interconexiunile dintre undele staționare/undele statice, realizate pe cale empirică prin experimente în fluide, se arată coincidența dintre natură și modelele experimentale culminând cu generarea chipului uman.

          VI. Algoritmii naturali-atrificiali, operații cu caracter cibernetic. Modele computaționale bazate pe structura ierarhizată a sferelor-spiralelor-vortexurilor și meandrelor.

        V. Sunt ilustrate fotografii arătând legătura directă dintre principiul sferă-vortex și datele experimentale, urmărindu-se coincidențele simbolice după cum urmează:

Meandre de difuzie - cristalizare - celulele convective - interferențe - unde chimice - unde staționare, surprinzând astfel  unitatea în diversitate”.

                                                                                                                                    Autor: Dr. arte vizuale GABRIEL KELEMEN, 2020

Recenzie carte  (extract)

Armonia hermetică a cosmosului  este o ”lucrare-document unică și inedită , grație autorului său, G. Kelemen... Lucrarea, și estetică și științifică și spirituală, este în fond un recurs la metoda ce încearcă să se articuleze și să se propună într-o cale de recunoaștere și revedere, de experiere în fond, a armoniilor întregului polimorfism natural/artificial, nu pornind de la o așezare în analiza morfologiei cristalizate deja, deci, dată ca atare, ci de la surprinderea unui parcurs cronologic, secvențial, a însăși procesului devenirii întru realizarea formei naturale/artificiale. Este vorba de un demers susținut, întărit experimental, dar și exemplificat și ilustrat în acte creative ce, dimpreună, își propun să instanțieze însăși emergența progresivă și ierarhică a formelor, prezentând o dinamică de structurare de la simplu la complex în care reverberează temeiul unui principiu generativ prim, postulat și asumat de autor ca arhetipal și cauzal.           

           De bună seamă,  volumul se pretează unor diferite forme de interpretări, evaluări, analize, care se pot desfășura, într-o anume grilă de lectură, pe planuri și în registre diferite, fie simbolic, fie estetic, fie științific, ori în raport de însăși modul de triarticulare, implicare și participare a simbolicului, esteticului, științificului, pe care îl propune și îl realizează concret autorul, într-o logică a corespondențelor și analogiilor”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Linte Marius, 2021

 Despre autor   

Conferențiar universitar, doctor în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte şi Design, secţia de Istoria şi Teoria Artei. Susţine cursuri de Istoria artei, Hermeneutică, Istoria civilizaţiei şi culturii, în cadrul programului masteral: Hermeneutică și creație, Paradigme culturale in artele vizuale, Etică și integritate academică, Culturologie, Documentaristică, precum şi cursuri transversale în domeniul Arheologiei şi patrimoniului, Arta și religie.            

Participă la o serie largă de proiecte, conferinţe, mese rotunde, dezbateri, simpozioane naţionale şi internaţionale din domenii precum: istoria artei, antropologie, antropozofie, arhitectură, reabilitarea patrimoniului etc. Organizează, promovează şi susţine proiecte culturale ale artiştilor pe plan local şi naţional prin workshop-uri, prezentări, jurizări, vernisări, articole de critică.             

Cercetări în domeniul cimaticii prin experimentare practică şi studii grafice publicate în numeroase articole şi volume. Reprezintă România la Congresul Internaţional de Cimatică din Germania, noiembrie 2014 (http://www.welt-kymatik-kongress.org/en/program.html).   

Membru în asociaţii culturale precum: Asociaţia Piaţa Unirii Platforma Avantpost  

Asociaţia Culturală Ariergarda  

Asociația Biserici Înlemnite 

Timişoara-Capitală Culturală Europeană -2021-2023

Asociaţia Internaţională a Criticilor de Artă (AICA - Association Internationale des Critiques d’Art) 

Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM) 

Uniunea Artiştilor Plastici (UAP) 

Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR).                        

  ..........................................................................................................  

Colecții: 

Coodonatori colectii ( aceștia,  având de regulă, si rol de referenți) :

Colectia- Stil și limbă, criticul Lucian Alexiu, licenţiat al Facultăţii de Filologie, secţia română-franceză, Universitatea din Timişoara,  Din 1990 este membru în Comitetul de conducere al Filialei din Timişoara a Uniunii Scriitorilor; din 1992, membru în Consiliul Naţional al Uniunii Scriitorilor din România; membru în Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România (2001-2005). Colaborări la periodice: „Orizont”, „Tribuna”, „Familia”, „Vatra”, „România literară, „Luceafărul”, „Contemporanul”, „Arca”, „Amfiteatru”, „Observator cultural”, „Banat, „Ramuri”, „Viaţa Românească”, „Poesis”, „Signum” (Dresda), „Gradina” (Niş), „Limba română” (Chişinău), „Banat”, „Reflex”, „Zlatna greda” (Novi Sad), „Lumina” (Pancevo). LUCIAN ALEXIU, PRINTRE LAUREATII UNUI PREMIU INTERNATIONAL DE POEZIE - HANOI,  2019

Colectia: Enciclopedia lingvistică –prof. univ. dr. Mariana Cernicova, Facultatea  de Ştiinţe ale Comunicării,  Universitatea Politehnica din Timisoara,

Colectia Media- prof. univ. dr. Claudiu Coman, / Decan, Departamentul de Științe sociale și ale comunicării, Facultatea de Sociologie și comunicare, - Universitatea Transilvania Brasov,

Colectia Asistența socială –prof. univ. dr. Cosmin Goian, Universitatea de Vest Timisoara,

Prof. univ. dr. Cosmin Goian este cadru didactic din anul 1999 în cadrul Departamentului de Asistență Socialăal Facultății de Sociologie și Psihologie de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). Din noiembrie 2011 este Director al Departamentului de Asistenţă Socială și din iulie 2013 este Director al programului de masterat Management și Supervizare în Bunăstarea Copiluluiși a Familiei. A studiat asistența socială la UVT și în anul 2007 a obținut titlul de Doctor în Filosofie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, cu tema “Comunicarea interpersonal în asistență socială” sub coordonarea Prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu. În Decembrie 2014 a obținut calitatea de conducător de doctorat în domeniul Sociologie

Colectia Restituiri- Lect. dr. Camil Petrescu, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie,  Departamentul de Studii Românești, - Universitatea de Vest Timisoara, 

Colectia- Relatii publice si comunicare- Prof. univ. dr. Ionel Narița, Director al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara,

 Colectia-      Bios     - Redactor Mihaela Iovanescu, Editura de Vest

Colectia  -Deschideri- Ana Iovanescu

Colectia/ Enciclopedia stiintifică-  coordonatori-Dan Surianu- prof. univ. dr. Universitatea Politehnica din Timisoara, referent ştiinţific în cadrul a 10 comisii de doctorat la universităţi tehnice din România. - referent ştiinţific al publicaţiei interneţionale ELSEVIER, din ianuarie 2015. - Premiul Societăţii Inventatorilor din România pentru „Dispozitiv economic de iluminat stradal”, All Invent, Timişoara, 2008; - Diplomă de Excelenţă a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR, la concursul „Cartea Tehnică 2009”, Timişoara; - The Prize of the Best Paper of The 9th WSEAS / IASME International Conference on Electric Power Systems, Genova, Italia, 2009;   Dan Ghinea – colaborator- Editura Observatorul – Toronto- Canada, autorul Enciclopediei Geografice a României, publicata in 4 editii.

Colectia Enciclopedia sociologică- prof. Univ dr. Stefan Buzarnescu,  – profesor universitar, Facultatea de Sociologie şi Psihologie,  Universitatea de Vest Timisoara, 

Colectia- Enciclopedia medicală: prof. univ dr. Victor Dumitrascu, Prorector pentru Probleme Social-Administrative, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara                 

Colectia Satyricon- prof. univ. dr. Stefan Buzarnescu,

 

Câteva exemplificări:

INIȚIERI: Vrăjitoria, Hermetismul, Rosicrucienii, Maniheismul etc.

VIAȚA NATURALĂ: Zen Macrobiotic, Hipocrat avea dreptate, Introducere în macrobiotică etc.

STIL ȘI LIMBĂ: Romanitate și istorie, Contribuții lingvistice etc.

ENCICLOPEDIA MEDICALĂ: Chirurgie de urgență, Homeopatie etc.

ENCICLOPEDIA TEHNICĂ: Programarea orientată pe obiecte, Comunicații optice etc.

ENCICLOPEDIA AGRICOLĂ: Cultura și protecția cerealelor și leguminoaselor, Cultura plantelor de câmp etc.

ENCICLOPEDIA ZOOTEHNICĂ: Creșterea albinelor, Crapul etc.

DESCHIDERI: L'émigration roumaine en Europe de 1990 à 2007, La valeur sociale des informations personnologiques etc.

COLECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ: Politici sociale și asistență socială, Asistența socială a șomerilor etc. 


COLLECTIONS

 Coodonnateurs de collection (ils ont généralement le rôle de références):

Collection - Style et langue, coordonnateur – le critique Lucian Alexiu, diplômé de la Faculté de philologie, section roumain-française, Université de Timişoara, depuis 1990, il est membre du comité de direction de la branche Timişoara de l'Union des écrivains; depuis 1992, membre du Conseil national de l'Union des écrivains roumains; membre du comité directeur de l'Union des écrivains roumains (2001-2005). Collaborations avec des périodiques: "Orizont", "Tribuna", "Familia", "Vatra", "Romania literară," Luceafărul "," Contemporanul "," Arca "," Amfiteatru "," Observator cultural "," Banat, "Ramuri »,« Vie roumaine »,« Poésie »,« Signum »(Dresde),« Jardin »(Niş),« Langue roumaine »(Chisinau),« Banat »,« Réflexe »,« Zlatna Greda »(Novi Sad), "Light" (Pancevo). LUCIAN ALEXIU, PARMI LES PRIX D'UN PRIX INTERNATIONAL DE POÉSIE - HANOI, 2019

Collection: Encyclopédie linguistique -Conf. univ. dr Mariana Cernicova, Faculté des sciences de la communication, Université Polytechnique de Timisoara,

Collection - Media - Prof univ. dr Claudiu Coman, / Doyen, Département des sciences sociales et de la communication, Faculté de sociologie et de la communication, - Université Transilvania Brasov,

Collection: Assistance sociale - Prof. univ. Dr Cosmin Goian, Université de l'Ouest de Timisoara,

Depuis novembre 2011, il est Directeur du Département d'Assistance sociale et depuis juillet 2013, il est directeur du programme de Maîtrise en Protection de l'enfance et Surveillance de la famille. Il a étudié l'assistance sociale à l'UVT et en 2007 il a obtenu le titre de docteur en philosophie à l'Université Alexandru Ioan Cuza de Iaşi, avec le thème «Communication interpersonnelle dans l'assistance sociale» sous la coordination du Prof. univ. Dr Laurenţiu Şoitu.

Collection Restitution -  Coordonnateur dr. Camil Petrescu, Faculté des lettres, histoire et théologie, Département d'Études roumaines, - Université de l'Ouest de Timisoara,

Collection- Relations publiques et communication -  Coordonnateur Prof. univ. Dr. Ionel Narița, Directeur du Département de Philosophie et Sciences de la Communication de l'Université Ouest de Timişoara,

Collection -   Bios- Coordonnateur - Mihaela Iovanescu, rédacteur en  chef de  la Maison dʼédition de  lʼOuest

Collection -Ouverture-  éditeur, Ana Iovanescu

Collection - Encyclopédie scientifique - coordonnateur-Dan Surianu- prof Univ. PhD, Université Polytechnique de Timisoara, référent scientifique dans 10 commissions doctorales dans les Universités techniques de Roumanie. - référent scientifique de la publication internationale ELSEVIER, depuis janvier 2015. - Prix de la Société roumaine des inventeurs pour «Dispositif d'éclairage public économique», All Invent, Timişoara, 2008; - Diplôme d'Excellence de l'Association Générale des Ingénieurs de Roumanie - AGIR, au concours «Technical Book 2009», Timişoara; - Le prix du meilleur article de la 9e Conférence internationale WSEAS / IASME sur les systèmes d'énergie électrique, Gênes, Italie, 2009; Dan Ghinea - collaborateur - Observatorul Publishing House - Toronto-Canada, auteur de l'Encyclopédie Géographique de Roumanie, publiée en 4 éditions.

Collection Encyclopédie sociologique - Prof. univ Dr. Stefan Buzarnescu, - professeur d'université, Faculté de sociologie et psychologie, Université de l'Ouest de Timisoara,

Collection - Encyclopédie médicale: Prof. univ.dr. Victor Dumitrascu, Vice-recteur pour les problèmes socio-administratifs, Université de médecine et de pharmacie "Victor Babeş" de Timişoara

Collection Satyricon - Professeur Univ. Dr Stefan Buzarnescu,

Cărți dedicate Banatului:

Cronica Banatului, Nicolae Stoica de Hațeg

Banatul de la origini până acum (1774), J. Jakob Ehrler

Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei, Francesco Griselini

Cultura Otomană a vilayetului Timișoara (1552 – 1716), Cristina Feneșan

Un model de interculturalitate activă: Banatul românesc, Ștefan Buzărnescu

Nouă ani în Banat, Johann J. Steube

Unitatea poporului român, contribuții bănățene, I. D. Suciu

Cultură și umanism în Banat (sec. XVII), Doru Radosav

Administrație și fiscalitate în Banatul imperial, Costin Feneșan

Diplome de înnobilare și blazon în Banat, Costin Feneșan

Dacia sud-vestică în sec. III-IV (vol. I, II) Doina Benea

Banatul în secolele IV-XII, Adrian Bejan

Românii din Banatul iugoslav, Gligor Popi

Mișcarea națională din Banat și marea unire, Radu Păiușan


Cărți consacrate unor evenimente:

Adevărul Brâncuși, Dumitru Daba – 2007– Anul Constantin Brâncuși

Johannes Lutsch – Jurnal de captivitate la Istanbul (1658 – 1661), 

Cristina Feneșan, Costin Feneșan –2007– Sibiu, capitală culturală europeană

Traian Vuia, realizatorul zborului mecanic, George Lipovan –2006 – Anul Traian Vuia

Curs de filosofie ținut la Academia Mihăileană, Eftimie Murgu –2005 – 200 de ani de la nașterea lui Eftimie Murgu

Take Ionescu, D. Iancovici (traducere) –2004 – 85 de ani de la apariția cărții în limba franceză