Proiecte

Despre proiect

S.C. EDITURA DE VEST S.R.L este beneficiara Contractului de Finanţare nr. 1242/14.03.2018, pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea competitivității economice a SC Editura de Vest SRL prin dotări performante”, cod SMIS 111575. Proiectul este finanţat în cadrul Regio-Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. 


Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.


Scopul proiectului constă în asigurarea mijloacelor tehnice și umane necesare creșterii nivelului de competitivitate economică a SC Editura de Vest SRL.


Obiective specifice:

  1. Achizitionarea de echipamente și mobilier specifice activității de editare carte: 1 laptop, 2 desktop-uri cu monitor si periferice, 1 multifuncțională, 3 licențe software tip office, 4 calorifere electrice cu rocă vulcanică , 1 set de mobilier de birou.
  2. Achiziționarea de aplicații software specifice activității de editare carte: 1 licență tip windows pro, 1 aplicație pentru editare grafică, 1 aplicație de tehnoredactare profesională, 1 platformă magazin online, 1 aplicație deschidere PDF-uri.
  3. Completarea echipei de proiect cu 2 noi locuri de muncă și recrutarea și selecția personalului pentru ocuparea acestuia astfel încât unul dintre angajați să facă parte din grupul personelor aflate în dificultate.


Rezultate:

  1. S-au achiziționat toate serviciile și echipamentele prevăzute prin proiect conform contractelor de achiziție echipamente/utilaje.
  2. S-au creat două locuri noi de muncă din care o persoană face parte din categorie defavorizată.

Perioada de implementare: 01.12.2016- 30.04.2019

Valoarea totală a proiectului: 251.832,42

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 192.651,80

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 33.997,38

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României