Introducere în teoria şi practica traducerii, aplicată la studiul comparativ al limbilor sârbă şi română: partea 1/ Maţa Ţaran Andreici

Autor:
Mața Țaran Andreici
An aparitie:
2015
Solicită ofertă
in stoc

Transport Gratuit
peste 400 de lei

Cumperi cărți
cu drept de retur 14 zile

Plata online
cu cardul

A poseda o competenţă lingvistică satisfăcătoare în două limbi pare a fi condiţia suficientă pentru a deveni traducător, însă practica traducerii nu confirmă întotdeauna această ipoteză. Traducătorul face apel la cunoştinţe multiple cu privire la  cele două sisteme lingvistice, la mecanismelor lor. Modernizarea învățământului, larga sa deschidere spre cercetare și producţie au făcut necesară introducerea cursului de Teoria şi  practica traducerii, al cărui scop este acela de a îi familiariza pe viitorii absolvenţi cu noţiunile şi problematica teoriei lingvistice moderne a traducerii, de a-i ajuta în însuşirea unor procedee tehnice şi deprinderi necesare traducerii unor texte din diferite domenii. Au nevoie de aceste deprinderi atât absolvenţii care vor lucra ca traducători, ghizi, bibliotecari etc., cât și aceia care vor preda nemijlocit limbile sârbă și română, dată fiind deosebita importanţă pe care traducerea a dobândit-o în procesul însușirii limbilor străine. Cartea este concepută ca o trecere în revistă a unor tehnici de lucru, pregătindu-i pe potenţialii traducători să lucreze cu textul scris, să-l interpreteze şi să găsească cea mai bună variantă de redare a mesajului textului sursă în limba-ţintă.

                                                                                                                            *


La maîtrise d'une langue bilingue satisfaisante semble être la condition suffisante pour devenir traducteur, mais la pratique de la traduction ne confirme pas toujours cette hypothèse. Le traducteur utilise de multiples connaissances sur les deux systèmes linguistiques, sur leurs mécanismes. La modernisation de l'enseignement, sa large ouverture à la recherche et à la production ont rendu nécessaire l'introduction du cours de Théorie et de pratique de la traduction, dont le but est de familiariser les futurs diplômés avec les notions et les enjeux de la théorie linguistique moderne de la traduction, pour les aider à apprendre les procédures. techniques et compétences nécessaires pour traduire des textes de différents domaines. Ceux qui travailleront comme traducteurs, guides, bibliothécaires, etc., et ceux qui enseigneront directement le serbe et le roumain ont besoin de ces compétences, étant donné l'importance particulière que la traduction a acquise dans le processus d'apprentissage des langues étrangères.

Le livre est conçu comme un guide des techniques de travail, préparant les traducteurs potentiels à travailler avec le texte écrit, à l'interpréter et à trouver la meilleure façon de rendre le message du texte source dans la langue cible.

 

Introducere în teoria şi practica traducerii, aplicată la studiul comparativ al limbilor sârbă şi română: partea 1/ Maţa Ţaran Andreici