• Instaurarea regimului communist în Banat în perioada 23 august 1944 - 30 decembrie 1947, Viorel Bălțoi, 2015

Autor:
Viorel Bălțoi
Categorie:
Istorie și studii culturale
An aparitie:
2015
40,00 RON
In stoc furnizor
+

Transport Gratuit
peste 400 de lei

Cumperi cărți
cu drept de retur 14 zile

Plata online
cu cardul

În prezentul volum, autorul şi-a propus şi a realizat analiza desfăşurărilor care au dus la „instaurarea regimului comunist" în Banat, în intervalul 23 august 1944-30 decembrie 1947. Cercetarea temei pe întreaga arie bănăţeană reprezintă o premieră.

Bibliografia consultată este impresionantă şi ca număr şi prin cuprinderea ei: Arhivele Naţionale Istorice Centrale cu 15 fonduri şi 91 dosare; Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, 11 fonduri cu 17 dosare; Serviciul judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, 12 fonduri cu 57 dosare; Serviciul judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, 26 fonduri cu 120 volume; Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cu 32 volume. Au fost consultate, deopotrivă, documentele publicate – 8 volume, presa regională din anii 1944-1947, Monitorul Oficial, Memorii, lucrări generale şi lucrări şi studii speciale (vezi bibliografia). Informaţia astfel obţinută este atotuprinzătoare şi a îngăduit o cercetare extensivă a temei.

 *

Printr-o documentare inedită cuprinzătoare; prin planul sistematic al tratării; prin analiza care merge până la amănunt; prin tema însăşi-evoluţia societăţii româneşti în Banat, în intervalul august 1944- decembrie 1947,  volumul de faţă al dr. Viorel Bălţoi reprezintă o contribuţie reală la cunoaşterea şi evoluţia societăţii române Banat, în răstimpul atât de amestecat al anilor 1944-1947. Un volum pentru toţi cititorii de istorie. Academician, Dinu C. Giurescu.

 

 Dans le présent volume, l'auteur a proposé et analysé les développements qui ont conduit à «l'instauration du régime communiste» au Banat, entre le 23 août 1944 et le 30 décembre 1947. La recherche du sujet sur l'ensemble de la région du Banat est une première.

La bibliographie consultée est également impressionnante par son nombre et par son contenu: les Archives historiques centrales nationales avec 15 fonds et 91 dossiers; Service des archives nationales du département d'Arad, 11 fonds avec 17 dossiers; Service des archives nationales du département de Caraş-Severin, 12 fonds avec 57 dossiers; Service des archives nationales du département de Timiş, 26 fonds avec 120 volumes; Archives du Conseil national pour l'étude des archives de sécurité, avec 32 volumes. Les documents publiés ont également été consultés - 8 volumes, la presse régionale de 1944 à 1947, le Journal officiel, les Mémoires, les ouvrages généraux et les ouvrages et études spéciaux (voir  bibliographie). Les informations ainsi obtenues sont globales et ont permis une recherche approfondie sur le sujet.

Grâce à une documentation complete, à travers le plan de traitement systématique, par une analyse qui entre dans le detail, à travers le thème lui-même - l'évolution de la société roumaine au Banat, entre août 1944 et décembre 1947, le présent volume du Dr Viorel Bălţoi représente une réelle contribution à la connaissance et à l'évolution de la société roumaine de Banat, pendant la période  de 1944-1947. Un volume pour tous les lecteurs d'histoire. Académicien, Dinu C. Giurescu.

 

• Instaurarea regimului communist în Banat în perioada 23 august 1944 - 30 decembrie 1947, Viorel Bălțoi, 2015