Situaţia social-economică a oraşului Timişoara 1918-1940

528
Autor:
Camil Petrescu
Categorie:
Istorie
Nr. pagini:
214
40,00 RON
In stoc furnizor
+

Transport Gratuit
peste 400 de lei

Cumperi cărți
cu drept de retur 14 zile

Plata online
cu cardul

“Lucrarea, elaborată de dr. Camil Petrescu de la Universitatea de Vest din Timisoarea  îşi propune să ofere o amplă bază de cunoştinţe referitoare la viața economică și socială a Timișoarei în perioada interbelică.

În prima parte a volumului, intitulată Dinamica industrială în Timișoara între 1918-1940, sunt abordate consecințele primului război mondial, apoi sunt analizate organismele de coordonare economică după care se realizează o radiografie a industriei timișorene. Este analizată evoluţia economică folosind materialului de arhivă, destul de generos, referitor la această temă.

Capitolul al II-lea, Sistemul bancar, comerțul și căile de comunicație din Timișoara, 1918-1940. Autorul prezintă modul în care s-au dezvoltat aceste componente care vin să completeze viața economică. Sunt sectoare care susțin și care contribuie la desăvârșirea activității de producție.

Capitolul al III- lea, Structura socială și conditiile de viață în Timișoara, 1918-1940, o problemă foarte importantă şi puţin studiată. Sunt prezentate categoriile sociale, modul de viață, condițiile de muncă, dinamica socială.

La sfârșitul lucrării se găsesc concluzii, imagini din Timișoara, o bogată bibliografie și indicele de nume și locuri. Volumul reprezintă o veritabilă monografie economică și socială și este binevenit pentru a face cunoscute aspecte mai puțin știute și cercetate”.  Cluj Napoca- 16. 04. 2018  Dr. Gheorghe Iancu- cercetator stiintific -Institutului de Istorie „George Barițiu”.

 

                                                                                                                                *


”Le livre, élaboré par Camil Petrescu,  enseignant titulaire à l’Université de l’Ouest,    vise à fournir une vaste base de connaissances sur la vie économique et sociale de Timisoara dans l'entre-deux-guerres.

Dans la première partie du volume, intitulée Dynamique industrielle à Timisoara entre 1918-1940, les conséquences de la Première Guerre mondiale sont abordées, puis les organes de coordination économique sont analysés, après quoi une radiographie de l'industrie de Timisoara est réalisée. L'évolution économique est analysée à l'aide du matériel d'archives, assez généreux, sur ce sujet.

Chapitre II, Le système bancaire, le commerce et la communication à Timișoara, 1918-1940. L'auteur présente la manière dont ces composants ont été développés qui viennent compléter la vie économique. Il existe des secteurs qui soutiennent et contribuent à l'achèvement de la production.

Chapitre III, Structure sociale et conditions de vie à Timișoara, 1918-1940, problème très important et peu étudié. Les catégories sociales, le mode de vie, les conditions de travail, les dynamiques sociales sont présentés.

À la fin de l'article se trouvent des conclusions, des images de Timisoara, une riche bibliographie et un index des noms et des lieux. Le volume est une véritable monographie économique et sociale et est le bienvenu pour faire connaître des aspects moins connus et moins recherchés”. Cluj Napoca- 16. 04. 2018 Dr. Gheorghe Iancu- chercheur scientifique - Institut d'histoire «George Baritiu».

Situaţia social-economică a oraşului Timişoara 1918-1940