MEDIA ȘI OPINIA PUBLICĂ- scurt istoric- Partea I, Ștefan Buzărnescu

Autor:
Ştefan Buzărnescu
An aparitie:
2018
30,00 RON
in stoc
+

Transport Gratuit
peste 400 de lei

Cumperi cărți
cu drept de retur 14 zile

Plata online
cu cardul

Cercetători calificați ai raportului dintre mass-media și opinia publică, apreciază că "nu toate mijloacele de comunicare acționează ritmic în transmiterea anumitor informații, ci cu o anumită periodicitate și ritmicitate prin care leagă, de fapt, un anumit public cu anumite mijloace, de un anumit gen de mesaje și pe care se bazeazã de fapt efectul cumulativ al mijloacelor de comunicare în masă... Relația dintre emițător și receptori este, în cazul comunicării prin mijloace de masă, o relație asimetrică, unilaterală, spre deosebire de comunicarea interpersonală, care este reciprocă, bilaterală... Comunicarea în masă este indirectă, unilaterală, are un caracter public și se adresează unui "auditoriu" mare, dispersat și eterogen". În acest context, putem afirma că structurarea sistemului social în societățile moderne este puternic influențată de raportul dintre informare și dezinformare aferent mesajelor care se vehiculează în spațiul social respectiv. Fără a subestima importanța factorului economic, subliniem importanța crescândă a mesajelor mass-media în redistribuirea sferelor de influență a structurilor sociale în asigurarea echilibrului dinamic al societății globale.

 

Des chercheurs qualifiés de la relation entre les médias et l'opinion publique, apprécient que "tous les moyens de communication n'agissent pas rythmiquement dans la transmission de certaines informations, mais avec une certaine périodicité et rythmicité par laquelle on relie, en fait, un certain public avec certains moyens, à un certains types de messages et sur lesquels se fonde réellement l'effet cumulatif des mass media ... La relation entre l'expéditeur et le destinataire est, dans le cas de la communication de masse, une relation asymétrique et unilatérale, par opposition à la communication interpersonnelle, qui est réciproque, bilatérale… La communication de masse est indirecte, unilatérale, a un caractère public et s'adresse à un «public» large, dispersé et hétérogène. Dans ce contexte, on peut dire que la structuration du système social dans les sociétés modernes est fortement influencée par la relation entre information et désinformation liée aux messages qui circulent dans cet espace social. Sans sous-estimer l'importance du facteur économique, nous soulignons l'importance croissante des messages médiatiques dans la redistribution des sphères d'influence des structures sociales pour assurer l'équilibre dynamique de la société mondiale.

MEDIA ȘI OPINIA PUBLICĂ- scurt istoric- Partea I, Ștefan Buzărnescu