DESPRE COMUNICARE, Bogdan Nadolu

Autor:
Bogdan Nadolu
An aparitie:
2015
35,00 RON
In stoc furnizor
+

Transport Gratuit
peste 400 de lei

Cumperi cărți
cu drept de retur 14 zile

Plata online
cu cardul

Această carte se doreşte a fi o încercare de sistematizare a teoriilor, interpretărilor şi analizelor dezvoltate în jurul conceptului de comunicare, pornind de la reiterarea sensului său original, acela de alăturare şi de punere laolaltă. Fiind o noţiune de interes pentru foarte multe discipline (lingvistică, jurnalism, publicitate, psihologie, informatică, sociologie şi altele) comunicarea tinde în prezent să fie folosită într-o manieră exagerată şi uşor abuzivă, fapt ce determină implicit şi o diluare excesivă a sensurilor sale. De foarte multe ori se pleacă de la premisa că „în univers totul comunică” fără nicio atenţie la detalii sau la implicaţii, realizându-se, premeditat sau întâmplător şi două confuzii majore şi anume echivalarea comunicării cu transmiterea, cu vehicularea respectiv considerarea oricărui mesaj ca fiind informaţie. În fapt, în univers totul emite iar dintre aceste semnale cele care sunt receptate închid o buclă şi se transformă în mesaje, întregul proces devenind o formă mai simplă sau mai complexă de comunicare. În plus, aceste mesaje pot să conţină sau nu un grad de noutate faţă de cunoaşterea receptorului şi aici apare variabila informaţie.

 

Ce livre se veut une tentative de systématisation des théories, interprétations et analyses développées autour du concept de communication, à partir de la réitération de sa signification originelle, celle de la jonction et de la mise en place. Notion d'intérêt pour de nombreuses disciplines (linguistique, journalisme, publicité, psychologie, informatique, sociologie et autres), la communication tend désormais à être utilisée de manière exagérée et légèrement abusive, ce qui détermine implicitement une dilution excessive de ses significations. Très souvent, nous partons du postulat que «tout dans l'univers communique» sans aucune attention aux détails ni aux implications, réalisant, prémédité ou accidentellement, deux grandes confusions, à savoir l'équivalence de la communication avec la transmission, véhiculant et considérant tout message comme être des informations. En fait, dans l'univers tout émet et à partir de ces signaux ceux qui sont reçus ferment une boucle et se transforment en messages, l'ensemble du processus devenant une forme de communication plus simple ou plus complexe. De plus, ces messages peuvent ou non contenir un degré de nouveauté à la connaissance du destinataire et ici la variable d'information apparaît.

DESPRE COMUNICARE, Bogdan Nadolu