Cărți alese

De la cărți de lingvistică la atlase și tratate de medicină, de la volume de poezie la lucrări de etnografie, vă propunem cărți alese cu grijă.

Munca oamenilor care au legătură cu cartea, pornind de la cercetători și autori, traducători și îngrijitori de ediție, tehnoredactori, redactori, graficieni, tipografi, se desfășoară pe termen lung și adeseori în umbră, iar roadele acestor eforturi rămân uneori latente, câteodată sunt uitate în rafturi de biblioteci, pentru ca, la un moment dat, să fie redescoperite, aduse la lumină în noi contexte și împărtășite.

Vă sugerăm câteva cărți care, sperăm, vă vor fi de folos.

 

LAZĂR ȘĂINEANU, SEMASIOLOGIA LIMBII ROMÂNE

În cuvintele îngrijitoarei de volum, Livia Vasiluță, <fiind o raritate bibliografică, necesitatea reeditării Semasiologiei a fost reclamată, implicit sau explicit, în mai multe rânduri de specialiștii români sau străini.

Astfel, opinia marelui romanist italian Carlo Tagliavini, care îl invocă pe lingvistul roman alături de savantul francez Michel Bréal, este concludentă pentru o lucrare care, în epocă, a stat sub semnul noutății, privilegiul operelor cu adevărat semnificative: „De obicei, este citat drept creator al semanticii, nu numai în domeniul romanic, marele indo-europenist francez Michel Bréal (1832 - 1915), cu al său Essai de sémantique, Paris 1897, în care între altele s-a introdus numele de sémantique, dar cu zece ani mai înainte Lazăr Șăineanu (1859 - 1934) publicase la București Încercare asupra semasiologiei..., care este prima monografie generală asupra semanticii unei limbi romanice, dar care, din păcate, a fost prea puțin răspândită.”>

 

CONSTANTIN MAXIMILIAN, GENETICA, ÎNCEPUT FĂRĂ SFÂRȘIT

Cartea profesorului Constantin Maximilian, Genetica, început fără sfârșit, scrisă într-un ritm alert, într-un stil plăcut, deschide o fereastră spre domeniul fascinant al științei despre viață, în special al geneticii. Cartea poate servi ca o introducere în genetică, dar este recomandată tuturor celor curioși în privința lumii în care trăiesc și care vor să înțeleagă în mai mare măsură dilemele lumiii contemporane. E mai degrabă jocul și meditația unui om de știință, care îi antrenează și pe cititori în această provocare.

 

LIGIA PETRICA (COORD.), EXAMENUL DE URINĂ DIN PERSPECTIVĂ CLINICĂ ȘI DE LABORATOR

Un colectiv de unsprezece autori, din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Timișoara, Laboratorul Clinic și Clinica de Nefrologie, precum și din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara au colaborat la realizarea acestei cărți-atlas, care cuprinde multe imagini color originale. În 420 de pagini sunt prezentate tehnica examenului de urină, parametrii biochimici urinari, explorarea de laborator a proteinelor urinare, examenul microscopic al sedimentului urinar, sindroamele în nefrologie, biomarkerii în patologia renală ș.a.m.d.

 

LIGIA PETRICA (EDITOR), ATLAS OF URINALYSIS FROM A CLINICAL AND LABORATORY PERSPECTIVE

To date, medical knowledge in the field of nephrology encompasses a huge amount of clinical and experimental data. The approach to information requires an integrated view, both from the theoretical and the clinical perspective.

This book has emerged starting from the concept which maintains the strong need for collaboration between nephrologists and specialists in laboratory medicine, aiming at broadening their clinical rationale and goals. Thus, diagnostic accuracy will be coordinated by the approach of the clinician to urinalysis through the laboratory concept, as welll as of the specialist in laboratory medicine from a clinical perspective.